Általános Szerződési Feltételek

HATÁLYOS: 2021. ÁPRILIS 1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) UFÓ- Utcai Futás
Ócsán SE
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ufoinstant.hu
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ufoinstant.hu
weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése
Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által
történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: UFÓ-Utcai
Futás Ócsán SE
Székhely és levelezési cím: 2364 Ócsa Petőfi u. 8/a
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2018.06.12
Nyilvántartási szám: 13-02-0007459
Adószám: 19038663-1-13
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszáma: +36309782174
Email cím: ocsa.futas@gmail.com

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ufoinstant.hu
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország
területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.ufoinstant.hu
webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A www.ufoinstant.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.ufoinstant.hu webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára,
regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd
belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki
jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és
elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt
szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5
évig őrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: minden nap 08.00-19.00 óráig
• Telefon: +36309782174
• Internet cím: www.ocsafutas.hu
• E-mail: ocsa.futas@gmail.com

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével
kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll.

Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és
egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére
szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb,
személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását
megelőzően is sor kerülhet.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és
elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden
regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások
linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van
lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3. MEGRENDELÉS MENETE

3.1. Ha a vásárlás előtt a nevezéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található szolgáltatás használatával, minőségével kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha
nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve, ha ez a végső
fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg
lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a nevezés
aktiválása ezután történik meg.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól
eltérhetnek.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől
fogadja el. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki,
hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a kiválasztott nevezést a kattintást követően megjelenő, a teljesítési útvonal részletes
adatait ismertető oldalon található „Nevezés éremmel” vagy „Nevezés érem
nélkül” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár
ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek
kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”).

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Vásárlás folytatása” feliratra
kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy
regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa.

Ha minden szükséges adatot megadott akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud,
hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva egy
összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait,
módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját,
valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást
követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra
kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget
keletkeztet.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére
való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a
„Eltávolítás” feliratra kattintva).

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán
belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.
számlázási  információk),

-a rendelés azonosítóját,

-a rendelés dátumát,

-a megrendelt termékhez tartozó nevezések felsorolását, árait,

– a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán
belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön
elfogadó e-mailt.

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül
jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének
rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít
Ügyfélnek a felhasználási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot
jelöl.

6.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben
küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.3. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módok az alábbiak:

a, Banki utalás: Nevezést követően emailben küldünk visszaigazolást,
melykben szerepelnek az átutaláshoz szükséges információk.
b, Bankkártyás fizetés Barionnal: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén
keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak
el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank
felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

7. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a nevezés adásvételére irányuló szerződés esetén a nevezés megvásárlásának
napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.

7.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK
MENETE

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen
keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének
idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem
nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli,
kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a
Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli,
a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem
vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a
Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.
Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A
termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót
semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató
által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés
megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás
során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

8. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban
azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és
elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő
vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató
ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a
jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak,
amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi
gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett
tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes
tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata
során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár
el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga
szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a
felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű
eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ
haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon,
valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során
megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más
szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás,
közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot
az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Cím: 2364 Ócsa Petőfi u. 8/a
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás: 08:00-19:00 Telefon: +36309782174
• E-mail: ocsa.futas@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont
szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal
kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt
megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek
átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az
írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg
megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések
szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához
rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül
köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a
válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles
álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt
évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott
közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél
eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai
kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-,
kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései szerint.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A www.ufoinstant.hu webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka
megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg
az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket
friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.

13.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban
használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat
e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált
felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell
fogadniuk az oldal használatához.